Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Językoznawstwo korpusowe w  badaniach aktów mowy. Studium pilotażowe na przykładzie dyrektyw w  podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego

  1. Grzegorz Zarzeczny

Abstract

Corpus linguistics in speech act research. Pilot study of directives in Polish as a foreign language textbooks


This paper aims to introduce computer tools for the speech act analysis in Polish language text corpora. The first part outlines the theory of speech acts and corpus linguistics. The second part is devoted to corpus methods of speech act research. The third part presents a model case of this type — with results verification — for the Polish language. The author then concludes the analysis and suggests further research.

Pobierz artykuł

Ten artykuł

Język a Kultura

23, 2012

Strony od 501 do 512

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy