Jak być piękną i bogatą. Perswazyjny styl poradników chick lit na przykładzie książki Lany Biondić "Život na visokoj peti"

Natalia Wyszogrodzka-Liberadzka

You are going to download a free article

The page contains information about the rules of downloading free articles from the database. Click on the link below to download the file in PDF format.

 

Download article

This article

Język a Kultura

24, 2014

Pages from 153 to 163

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout