Językoznawstwo korpusowe w  badaniach aktów mowy. Studium pilotażowe na przykładzie dyrektyw w  podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego

Grzegorz Zarzeczny

You are going to download a free article

The page contains information about the rules of downloading free articles from the database. Click on the link below to download the file in PDF format.

 

Download article

This article

Język a Kultura

23, 2012

Pages from 501 to 512

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout