Articles

Joanna Kulwicka-Kamińska : 0000-0001-8566-9181

Articles

W nurcie tak zwanej nowej ewangelizacji. Próba rekonstrukcji językowego obrazu ewangelizacji w Biblii, Katechizmie Kościoła Katolickiego i tekstach współczesnych ewangelizatorów

AbstractDownload article

cognitive semantics, linguistic image of the world, religious language, evangelization, pentecostalization

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout