Articles

Patrycja Pelc

Articles

O wyższości teraźniejszości nad przeszłością — albo na odwrót. Retoryczne sposoby hiperbolizacji medialnej dwu kategorii

AbstractDownload article

extraordinariness, rhetorical tools, hyperbole, opinion-forming weeklies

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout