Articles

Dorota Zdunkiewicz-Jedynak

Articles

Nowe wyrazy w polszczyźnie XXI wieku odnoszące się do werbalnej agresji i przemocy

AbstractDownload article

verbal violence, aggression, cyberbullying, cyberstalking, hating, trolling

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout