Articles

Lubomír Hampl

Articles

Interpretacja PTACTWA w czeskich i polskich związkach frazeologicznych z zakresu tradycji ludowej przepowiadania pogody i pór roku (z wykorzystaniem zwierzęcych//ptasich nazw)

AbstractDownload article

paremiology and phraseology (proverbs, sayings and popular weather forecasts), translation of lexical units, linguistic view of the world in the Czech and Polish popular weather forecasts

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout