Articles

Aleksandra Niewiara

Articles

Specyfika prasłowiańskiej konceptualizacji pojęcia ‘człowiek’ na tle europejskim

AbstractDownload article

etymology, categorization, conceptualization, Slavic and Indo-European languages

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout