Articles

Annette Siemes

annette.siemes@uwr.edu.pl

Articles

Co nam się stanie bez trzeciej ręki? Telefon mobilny i kategoria łączności — eksperyment

AbstractDownload article

Powstawanie (auto)wizerunku w kontekście biografii medialnej i rozwoju technologii

AbstractDownload article

Koncepcje stylów życia i  obserwacja komunikacji — lifestyle’owe kody komunikacyjne

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout