Articles

Aneta Wysocka

Articles

Ogień z pogańskiego chramu – sacrum jako domena pojęciowa metafor w najnowszej polskiej poezji erotycznej

AbstractDownload article

O kilku innowacyjnych sposobach językowego ujęcia relacji homo–animal w mowie współczesnych miłośników zwierząt

AbstractDownload article

linguistic picture of animals, human-animal relationship, innovations in the language of Internet users, language of pet lovers

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout