Artykuły

Marcin Poprawa

Artykuły

Wstęp

Pobierz artykuł

Wstęp

Pobierz artykuł

Badania dyskursu publicznego w świetle stylistyki polskiej — tradycja, teraźniejszość, perspektywy

AbstractPobierz artykuł

public discourse, discourse analysis, critical discourse analysis, language in social communication

Świat wynalazków i odkryć naukowych w dwudziestoleciu międzywojennym — wybrane strategie dyskursu popularnonaukowego w prasie

AbstractPobierz artykuł

strategies of edutainment in Polish press 1918–1939, media discourse in Poland 1918–1939, strategies of popularization of knowledge in media discourse

Kancelaryjna rutyna czy niezamierzona propaganda? — rozmywanie się wzorców gatunkowych i stylistycznych we współczesnej komunikacji administracyjnej

AbstractPobierz artykuł

Werbalno-wizualne strategie perswazji w telewizyjnym reportażu interwencyjnym

AbstractPobierz artykuł

TV feature as a genre, media discourse, verbal and visual strategies of persuasion, telewizyjny reportaż interwencyjny, dyskurs medialny, wizualne i werbalne strategie komunikacji

Recenzja: Agnieszka Kula, Cechy stylowe publicystyki ekonomicznej na materiale „Polityki” z lat 1957–2004

Pobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy