Język a Kultura, 23, 2012, ss.560

Wstęp

Pobierz artykułPobierz artykuł

Jak opisywać gatunki mowy?

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Miejsce wartości w  opisie gatunków mowy

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Gadl stefanicki (Etiopia). Metajęzykowe wyznaczniki genotypu

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Pragmatyczne determinanty XVII-wiecznej postylli popularnej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Pochlebstwo jako konstytutywna cecha oracji Sejmu Wielkiego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

O zmianach w treści, formie i funkcji duńskich inskrypcji nagrobnych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Polski felieton dawniej i dziś. Kilka uwag z ewolucji gatunku

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Nadawca w  poradnikach dotyczących prowadzenia domu z drugiej połowy XIX wieku

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Uwarunkowania zewnętrzne a realizacja wzorca gatunkowego protokołu

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Akt notarialny na tle przemian historyczno-kulturowych w  Polsce

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Kulturowe osadzenie gatunku wobec globalizacji kulturowej (na przykładzie gatunków etykietalnych)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Wybrane akty etykiety językowej w polszczyźnie ukraińskich studentów

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Rola zapachu we współczesnych komplementach

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Gatunki globalne w  polskiej telewizji. Rekonesans

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Dwugłos dziennikarsko-ekspercki — wpływ czynników pragmatycznych na sposób konstruowania komentarza sportowego/ relacji sportowej na żywo

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Status przytoczenia w  przekazie medialnym (casus wypowiedzi zwykłego człowieka)

AbstractPobierz artykuł

Kancelaryjna rutyna czy niezamierzona propaganda? — rozmywanie się wzorców gatunkowych i stylistycznych we współczesnej komunikacji administracyjnej

AbstractPobierz artykuł

List odmowny w  języku niemieckim jako gatunek tekstu (na przykładzie odpowiedzi na podania o  pracę)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

„Zgłaszam się do Was w  pytaniu o...”, czyli o  tym, jak Polacy ze Wschodu realizują wybrane aspekty wzorca gatunkowego podania

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Koncepcje stylów życia i  obserwacja komunikacji — lifestyle’owe kody komunikacyjne

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Akty mowy czy/i akty migania? Języki i  kultury w  kontakcie

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Komunikacyjne aspekty wybranych aktów i gatunków mowy realizowanych w tekstach osób niesłyszących

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Specyfika dziecięcych wypowiedzi wobec tradycji społeczno-kulturowej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Agresja werbalna w tekstach kierowanych do dzieci

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Wyliczanki dziecięce w  kontekście kulturowym

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Akty mowy — powielanie gestów kreacji Stwórcy

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Sekundarne interiekcje pochodzenia religijnego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Performatywność polskich zamówień znachorskich

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Przyśpiewka ludowa — cechy konstytutywne gatunku

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Pieśni sieroce w  kontekście kulturowym

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Ludowe pieśni żołnierskie z  Lubelszczyzny jako gatunek mowy

AbstractPobierz artykuł

Plotka wyleci wróblem, a  wraca wołem. Analiza morfologiczna legendy miejskiej o  zaginionym Marku W.

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Dlaczego opowiadanie w  rozmowie potocznej to nie monolog?

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Kłótnia jako pograniczny typ dialogu argumentacyjnego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Jak obrazić i  przeprosić bez słów? Niewerbalne akty komunikacji w ujęciu kulturowym

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Elementy niewerbalne wybranych aktów mowy, utrwalone w  malarstwie

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Językoznawstwo korpusowe w  badaniach aktów mowy. Studium pilotażowe na przykładzie dyrektyw w  podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Elektroniczna wersja serii „Język a  Kultura” w świetle badań naukometrycznych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy